Met   deze   website   verzamel   ik   op   geen   enkel   geautomatiseerde   wijze   persoonlijke   gegevens   en wordt   ook   niet   uw   bezoek   aan   deze   website   geanalyseerd   d.m.v   cookies   of   andere   digitaal   infor- matievergarende technieken.
Privacyverklaring
Geen gebruik van cookies of andere informatievergarende technologie
Ik   verzamel   uw   gegevens   persoonlijk   wanneer   u   via   Paypal   een   bestelling   plaatst.   Via   Paypal   ont- vang   ik   de   nodige   gegevens   om   voor   u   een   overzicht   te   maken   van   uw   bestelling.   Deze   gegevens bestaan   uit   uw   naam   en   adresgegevens,   uw   emailadres   die   u   gebruikt   bij   PayPal,   de   inhoud   van   uw bestelling   en   het   bedrag   dat   u   heeft   betaald   voor   die   bestelling.   Deze   gegevens   heb   ik   nodig   om de   bestelling   in   goede   orde   bij   u   af   te   leveren   en   ten   behoeve   van   mijn   fiscale   financiële   admi- nistratie.
Er worden uitsluitend gegevens verzameld die nodig zijn bij een bestelling
Uw   gegevens   worden   waarbij   nodig   alleen   bekendgemaakt   aan   derden   die   betrokken   zijn   bij   het uitvoeren   van   uw   bestelling.   Uw   gegevens   worden   dan   ook   niet   voor   verdere   commerciële   doel- einden gebruikt buiten wat nodig is om uw bestelling in goede orde te laten verlopen.
Verstrekking aan derden
Zodra   u   een   bestelling   plaatst   ben   ik   gedurende   de   wettelijk   aangegeven   termijn   verplicht   uw   be- stelgegevens te bewaren.
Bewaartermijn
Voor   vragen   over   mijn   privacybeleid   of   vragen   omtrent   inzage   en   wijzigingen   in   (of   verwijdering van)   uw   persoonsgegevens   kunt   u   te   allen   tijde   contact   met   mij   opnemen.   U   kunt   mij   ook   een   ver- zoek   toesturen   om   deze   gegevens   in   te   zien,   te   wijzigen   of   te   verwijderen.   Ook   kunt   u   een   verzoek indienen,   om   een   gegevensexport   op   te   vragen   voor   gegevens   die   ik   met   uw   toestemming   gebruik, of   gemotiveerd   aangeven,   dat   u   de   verwerking   van   persoonsgegevens   door   mij   wil   laten   beperken.     Om misbruik hiervan te voorkomen, kan ik u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.  
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Natuurlijk   help   ik   u   graag   verder   als   u   klachten   heeft   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens. Op   grond   van   de   privacywetgeving   heeft   u   ook   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Autoriteit Persoonsgegevens   tegen   deze   verwerkingen   van   uw   persoonsgegevens.   U   kunt   hiervoor   contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Houd   er   ook   rekening   mee   dat   wanneer   u   mijn   website   verlaat,   andere   sites   mogelijk   een   ander privacy-beleid   en   andere   voorwaarden   hebben   die   buiten   mijn   controle   liggen.   Zorg   ervoor   dat   u het   privacy-beleid   van   deze   sites   en   hun   servicevoorwaarden   controleert   voordat   u   zaken   gaat doen of informatie uploadt.
Websites van derden
Ik   behoudt   het   recht   voor   om   wijzigingen   aan   te   brengen   in   deze   privacyverklaring.   Het   verdient aanbeveling   om   deze   privacyverklaring   geregeld   te   raadplegen,   zodat   u   van   deze   wijzigingen   op   de hoogte bent.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
U bent hier: Home / Privacyverklaring
Heeft u vragen
Of specifiekere wensen
?
Bel dan gerust!
Kunstwerk: “Verloren in de Verbindingen” Prijsoverzicht Digitale licentie Materialen Hoe het werkt Kunstwerken Over Dirkie
Gebruik website
Kunst aan de wand
Dirkie
Materialen Levertijd en bezorging Klachten en retourneren Algemene voorwaarden Hoe het werkt Privacyverklaring Disclaimer Kunstwerken Over Dirkie Contact
Kunst op de computer
Digitale licentie Voorwaarden digitale licentie
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 13:30 uur 18:00 uur - 20:00 uur
Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 18:00 uur - 20:00 uur
Telefoonnummer  
Algemeen
Prijsoverzicht Betaalmogelijkheden Home
DIRKIE DIGITALE KUNSTWERKEN
HOME I TOP I CONTACT